SKDK’s tilbud

Tilbud A: Foredrag om Syrien samt oplæg om syrisk kultur

Varighed og pris kan aftales

Tilbud A består af et foredrag efterfulgt af et oplæg om kulturel forståelse. Det vil også være muligt at begrænse det til en af delene.

 

 1. Der kan vælges et af tre nedenstående foredrag:
 • Situationen i Syrien siden borgerkrigens udbrud i 2011 og frem til nu
 • Syriens moderne historie, politik og samfund
 • Religion, kulturer og sekterisme i Syrien

 

 1. Kulturel forståelse

Denne del af programmet omhandler syriske forhold og det de syriske flygtninge har med i bagagen af erfaringer og normer.

Bl.a. præsenteres resultater fra instituttets egen undersøgelse om syrernes møde med Danmark samt syrernes erfaringer, meninger og forståelse af medborgerskab.

 

Tilbud B: En dag med kommunens syriske flygtninge

Varighed og pris kan aftales

Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK) tilbyder at foretage interviews af nogle af kommunens syriske flygtninge på arabisk, angående deres tanker, ønsker og forventninger. Vi analyserer herefter disse interviews med henblik på at give kommunen feedback.

Dette er gavnligt for kommunen, da det giver kommunen en mulighed for at justere tilbud, så disse i højere grad matcher flygtningenes behov.

SKDK er særligt egnede til dette både grundet vores sproglige kompetencer, samt at vi før har foretaget en lignende undersøgelse i samarbejde med Nationalmuseet.

Det er en forudsætning, at kommunen samarbejder ved at invitere deltagerne til interviews.

 

Tilbud C: Seminar om uddannelsessystemet

Varighed og pris kan aftales

Tilbud C er et seminar rettet mod de syriske flygtninge i kommunen, som er i gang med grundlæggende uddannelser og ønsker en videregående uddannelse. Vi vil her oversætte det danske uddannelsessystem, til syrernes egne referencerammer, ved hjælp af vores omfattende viden om både det danske og det syriske uddannelsessystem.

Seminaret består af et oplæg om de danske videregående uddannelser samt en diskussion, hvor kursisternes egne erfaringer og udfordringer inddrages.

 

Institutets oplægholdere:

 • Jakob Skovgaard-Petersen, Dr.Phil., underviser i arabiske og islamiske forhold på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

 

 • June Dahy, mag.art. i semitisk filologi og arbejder som studielektor i arabisk sprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

 

 • Sune Haugbølle, mellemøstforsker og sociolog, lektor i globale studier ved Roskilde Universitet

 

 • Zainab Khalil, bachelorgrad i mellemøststudier (arabisk) og er nu i gang med at læse videre på kandidaten på Københavns Universitet

 

 • Buthaina Shaheen, cand. soc. i globale studier og kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet

 

 • Liv i Dali, cand. soc. i internationale udviklingsstudier og kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet.