SYRISK NORDISK KULTURMØDE – BOGSALON OG FILMVISNINGER

Med støtte af Nordisk Kulturfond & Aleppo – Make Soap Not War, får Instituttet muligheden for at afholde dette. 

Formål: At skabe et dynamisk kulturrum i Norden, hvor folk får mulighed for at diskutere syriske og nordiske bøger og film

Periode: Fra januar til december  2019. 2 begivenheder hver måned

Instituttet har holdt flere kulturelle aktiviteter, hvor bøger og film har været i fokus. Men dette projekt er nyt, fordi der ønskes at inkludere publikums forslag ift. valg af syriske og nordiske (danske, svenske og norske) bøger og film. Disse bøger og film skal have en signifikant betydning, både historisk- og samfundsmæssigt, for det syriske og de nordiske samfund. 

Skriv venligst dine forslag til os: kontakt@syriskkulturinstiut.dk.

Vi ønsker at fokusere på, hvad disse samfund har til fælles i deres udvikling. Et eksempel kan være hvilke fællesnævnere ungdomsoprøret i 60´erne og den syriske revolte i 2011 har. Det allerførste arrangement vi holder vil tage udgangspunkt i den syriske dramatiker og samfundsrevser Mohammed Maghout og danske Poul Henningsen.

Eksperter, forfattere og filminstruktører inden for de forskellige foreslåede bøger og film/samfundsmæssige fænomener inviteres og diskuterer temaerne med en engageret publikum.

Instituttet vil oversætte uddrag fra udvalgte bøger, så publikum får muligheden for at læse på forskellige sprog.

Hvis du har lyst til at tage en kage eller snack med, så er det hjerteligt velkommen.

Se Facebook

Projektpartnere:  

Det Jysk-Syriske Kulturkollektiv i Aarhus

SPACE i Oslo

Al-Seeraj Sverige Organisation i Malmö 

اسم المشروع: التقابل الثقافي السوري الاسكندنافي- صالون أدبي وعرض أفلام

بالدعم من قبل الصندوق الثقافي في الشمال وحلب- اصنع/عِ صابون وليس حرب، يتجلى للمعهد عقد المشروع التالي

الهدف: خلق بيئة ثقافية في البلدان الاسكندنافية عن طريق مناقشة الكتب والأفلام السورية والاسكندنافية
المدة: من كانون الأول حتى شهر كانون الثاني 2019، مرتين أسبوعيا
لقد قام المعهد بفعاليات ثقافية عديدة معنية بنقاش كتاب وعرض فيلم. لكن هذا المشروع جديدا من نوعه، حيث نرغب باستلام اقتراحات من عامة الناس حول كتب وأفلام سورية واسنكدنافية (دنماركية وسويدية ونرويجية). يجب أن تتمتع هذه الكتب بأهمية تاريخية واجتماعية عظمية في تشكيل أو إعادة تشكليل المجتمع السوري والمجتمعات الاسكندنافية.
يمكنك الكتابة لـ kontakt@syriskkulturinstiut.dk.
سننظر في أوجه التشابه بين هذه المجتمعات أو الاختلافات، مثالا على ذلك النظر في الثورة الشبابية في الستينيات في الدول الاسكندنافية والثورة السورية عام ٢٠١١. الفعالية الأولى ستتناول الكاتب المسرحي والناقد محمد الماغوط والكاتب والناقد بول هينينغسن.
سنقوم بدعوة خبراء/خبيرات وكتاب/كاتبات ومخرجين/ات بالمجالات المخصصة لمناقشة مواضيع تطرحها الكتب والأفلام
سيقوم المعهد بترجمة مقاطع من الكتب المختارة حيث يتسنى للجمهور القراءة بمختلف اللغات
ملاحظة: يمكنكم/ن  إحضار وجبات خفيفة أو حلويات للفعاليات ان ترغب/ين. يرجى متابعة الفعالية على الفيس بوك لمتابعة هذا الأمر

Facebook

:شركاء المشروع

التجمع الثقافي اليوتلاندي السوري في اوهوس

سبيس في أوسلو

السراج في مالمو

 

Syriskt-Nordiskt kulturmöte, i form av boksalong och filmvisningar

Med stöd av Nordisk Kulturfond & Aleppo – Make Soap Not War får Institutet möjlighet till att hålla följande:

Syfte: Att skapa ett dynamiskt kulturrum i Norden där folk får möjlighet till att diskutera syriska och nordiska böcker och filmer.

Periode: Från januari till december 2019. Med 2 events varje månad.

Institutet har tidigare hållt flera kulturella aktiviteter där böcker och film har varit i fokus. Men detta projektet är nytt, då det önskar att inkludera publikens förslag i förhållande till valet av syriska och nordiska (danska, svenska och norska) böcker och filmer. Dessa böcker och filmer, ska ha en signifikant betydning både historiskt- och samhällsmässigt i (re)formationen av de syriska och nordiska samhällena.

Skriv vänligen dina förslag till oss på: kontakt@syriskkulturinstiut.dk.

Vi strävar efter och önskar att fokusere på vad dessa samhällena har gemensamt i deras utveckling. Ett exempel kan vara vilka gemensamma nämnare ungdomsupproret på 60-talet och den syriska revolutionen i 2011 har. Experter, författare och filmregissörer inom de olika förslagen av böcker och film/samhällsmässiga fenomen, bjuds in till att diskutera temaerna med publiken. Institutet vill översätta utdrag från utvalda böcker, så att publiken får möjlighet till att läsa på olika språk

Om du har lust till att ta en kaka eller snack med, så är det hjärtligt välkommet.

Se Facebook

Projektpartnere:  

Det Jysk-Syriske Kulturkollektiv in Aarhus

SPACE i Oslo

Al-Seeraj Sverige Organisation i Malmö

Tak til Nina Rosvall for denne oversættelse.

Syrisk nordisk kulturmøte- bok salong og filmvisning.

Med støtte fra Nordisk Kulturfond og Aleppo – Make Soap Not War, får instituttet muligheten til å avholde prosjektet. 

Formål: Å skape et dynamisk kulturrom i Norden, hvor folk får muligheten til å diskutere syriske og nordiske bøker og film.

Periode: Fra januar til desember 2019. 

Det legges opp til to begivenheter hver måned. Instituttet har allerede avholdt flere kulturelle aktiviteter, hvor bøker og film har vært i fokus. Dette prosjektet skiller seg fra de tidligere, ved å inkludere publikum sine forslag til syriske og nordiske (danske, svenske og norske) bøker og film. Bøkene og filmene skal ha en signifikant betydning, både historisk- og samfunnsmessig, for det syriske og det nordiske samfunn. 

Skriv gjerne inn deres forslag til oss på: kontakt@syriskkulturinstiut.dk.

Vi ønsker å sette fokus på hva samfunnene har til felles i deres utvikling. Eksempelvis hvilke fellesnevnere ungdomsopprøret på 60 tallet og det syriske opprøret i 2011 hadde.

Det aller første arrangementet vi avholder vil ta utgangspunkt i den syriske dramatikeren og samfunnskritikeren, Mohammed Maghout og danske Poul Henningsen.

Eksperter, forfattere og filmregissører innenfor de forskjellige foreslåtte bøker og filmer / samfunnsmessige fenomener inviteres inn, og får diskutert temaene med engasjerte publikumdeltakere.

Instituttet oversetter utdrag fra utvalgte bøker, slik at publikum får muligheten til å lese utdragene på forskjellige språk.

PS: Hvis du vil ta med en kake eller noe snacks er du hjertelig velkommen til det. 

Se Facebook 

Samarbeidspartnere:

Jysk-Syrisk Kulturkollektiv i Aarhus

SPACE i Oslo

Al-Seeraj Sverige Organisation i Malmö

Tak til Adela Askeland for denne oversættelse.

Project: Syrian Nordic Cultural Encounter- Books and Films

With support from the Nordic Cultural Fund & Aleppo – Make Soap Not War, the Institute will start off this project.

Purpose: To create a dynamic cultural scene in the Nordic Region, where people get to discuss Syrian and Nordic books and films

Period: From January to December 2019. 2 events every month

The Institute has held numerous cultural activities, where books and films have been in focus. But, this project is new of its kind as it seeks to engage the general population in suggesting books and films; both Syrian and Nordic (Danish, Swedish and Norwegian).

So please write your suggestions to this email: kontakt@syriskkulturinstiut.dk. Such books and films should have an important historical and societal significance in the (re)formation of Syrian and Nordic societies. We will look at what these societies may have in common, or how they are different. One can think of what the youth revolt in the 60s and Syrian revolution in 2011. The first event will revolve about the Syrian playwright and critic Mohammed Maghout and the Danish Poul Henningsen.

Experts, authors and filmmakers within the different suggested books and films/societal phenomenons will be invited to discuss themes with an engaged audience.

The Institute will translate extracts from chosen books, so the audience would have an opportunity to experience works in different languages

You are more than welcome to take a cake or snacks with you.

See Facebook

Projects partner:  

The Jutland Syrian Collective in Aarhus- Denmark

 SPACE in Oslo- Norway

Al-Seeraj Sverige Organisation in Malmö – Sweden

Dette projekt er støttet af Nordisk Kulturfond
Dette projekt er støttet af Aleppo - Make Soap Not War
Dette projekt er støttet af Nørrebro Lokaludvalg