Hvem er vi?

Det Syriske Kulturinstitut i Danmark er upartisk og arbejder med syrere fra alle grupper i den syriske diaspora, uden hensyn til deres etniske, religiøse eller politiske tilhørsforhold. Instituttet samarbejder med andre relevanteinstitutioner og organisationer om bestemte programmer og målsætninger.

 

Vores formål

Sigtet med det Syriske Kulturinstitut i Danmark er:

– At bistå syriske flygtninge i Danmark

– At fremme kulturel udveksling mellem syrere i Danmark og mellem syrere og danskere.

– At styrke de syriske flygtninges kompetencer og evner for at forberede dem på et liv i Danmark,

samt til aktivt at medvirke til genopbygningen af et demokratisk, fredeligt Syrien.

– At supplere det officielle integrationsarbejde ved at fokusere på Syrien og Danmark.

Det Syriske Kulturinstitut i Danmark skaber rammer for et samarbejde mellem danskere og nytilkomne syrere i Danmark og bidrager herved til en vellykket integration.

Det sker ved at lave kulturelle og sociale arrangementer, samlet om syrisk og somme tider dansk kultur. Det sker også ved at arrangere kurser og konferencer i danske forhold for syrere og i syriske forhold for danskere.

SKDK trækker på mangeårig forskning i syriske forhold og har efterhånden opbygget en væsentlig viden om den nye syriske diaspora i Danmark.

SKDK har et særligt fokus på at inddrage herboende ressourcestærke syrere i et arbejde for at integrere nyankomne syrere, samt i et dansk-syrisk kultursamarbejde. Det Syriske Kulturinstitut er netværksbaseret og det samarbejder med andre danske organisationer og institutioner, samt de danske kommuner, om indsatser og arrangementer.