Nagieb Khaja

Opvækst/baggrund: Opvokset i Avedøre og barn af afghanske forældre

Uddannelse: Journalistisk uddannelse fra SDU

Beskæftigelse: Prisvindende freelancejournalist, dokumentarinstruktør og forfatter.

 

 

 

 

Om SKDKs rolle siger han følgende:  “Jeg synes det er en rigtig god platform fordi at både danskere og syrere, både syrere som har været her i lang tid og nytilkomne syrere, de får lejlighed til at møde hinanden og udveksle synspunkter og erfaringer og at der også kan være en platform hvor folk udefra kan komme og prøve at forstå hvad det er for et land som syrerne de kommer fra, hvad det er for en kultur de har”

 

Nagieb Khaja har gæstet Det Syriske Kulturinstitut i Danmark ved to arrangementer. Første gang viste han sine to dokumentare: ‘Syria’s White Helmets’ og ‘Under Russia’s Fist’. Begge arrangementer var udsolgt. I 2017 udgav Nagieb Khaja bogen “Du Må Ikke Græde – For Så Mister Du Blod” om krigen i Syrien. Den 30. november 2017 deltog han i SKDKs ugentlige kulturcafé, hvor han for første gang læste op fra hans nyudgivne bog, der handler om hans oplevelser som krigskorrespondent i Syrien.

 

Vi har inviteret Nagieb ind på vores kontor til en snak om hans egen journalistiske baggrund, hans nye bog og hvordan han oplevede at præsentere sin bog til kulturcaféen.

Nagieb beskriver sin journalistik som…

  • Nuancerende

Vi spoler tiden lidt tilbage og spørger ind til, hvorfor han blev journalist. Nagieb fortæller: ”Jeg valgte at blive journalist, fordi jeg var ret utilfreds med den måde medierne dækkede bestemte grupper på, og det gjaldt både indenrigs, altså, journalistik. Jeg synes der var for mange stereotyper. Jeg kunne ikke rigtig genkende mig selv i mediebilledet. Så brød jeg mig heller ikke meget om meget af den dækning som kom fra Mellemøsten, som jeg også synes var stereotyp. Jeg synes at arabere og afghanere og lignende befolkningsgrupper blev fremstillet på en meget unuanceret måde”.

  • Ærlig

Hans egen journalistik beskriver han som ærlig, ved at han lægger hans relationer, til dem han fortæller om, klart ud. Han giver et eksempel på, at han i sin bog skriver, hvis der er én han er blevet venner med. Han fortæller: ”Jeg kan ikke lide når journalister foregiver at deres dækning er afbalanceret, f.eks., når den ikke er det eller at de foregiver at de er super neutrale og objektive, når de ikke er det (…). Jeg synes det er problematisk hvis man ikke har set-up, hvad skal jeg sige, en præmis, fortæller hvad det er for en slags journalistik og hvor meget man selv er med, ellers kan det blive vildledende”.

 

Forfatterskabet

Til valget om at tage skridtet ind i forfatterskab fortæller han, at han igennem bogen kan nuancere og fordybe sig i de historier dokumentarerne beretter, blandt andet fordi kameraet har en effekt på folk: ”Lige så snart folk får slynget et kamera op, så begynder de at snakke og opføre sig som det forventes fra dem fordi de har et billede af hvordan man skal optræde på tv. Det man kan med bøger, det er at man kan fortælle historier på en anden måde om folk, og folk har oftest paraderne nede”.

 

Du må ikke græde – for så mister du blod

Som sagt var Nagieb i oktober inviteret til instituttets kulturcafé, for at tale om og læse op af sin seneste bog ”Du må ikke græde – for så mister du blod”. Bogen er skrevet efter hans ophold i Syrien under borgerkrigen. Han stoppede med at dække krigen indefra i 2015 grundet et indrejseforbud i Tyrkiet samt, som han selv siger, ” muligvis badstanding med det syriske regime”.
Titlen på bogen kommer fra en episode på et hospital. På hospitalet ser Nagieb to brødre. Den yngste bror, på måske 5-6 år, er såret. Han bliver trøstet af hans ca. 10-11 år gamle storebror, som siger ”du må ikke græde – for så mister du blod”. Nagieb fortæller at ”det er sådan en naiv måde et barn prøver at trøste sin yngre bror på, fordi selvfølgelig har gråd ikke noget med blodtab at gøre. Det er ligesom det eneste han kan finde på at sige til sin grædende lillebror. Det er også meget symbolsk for fortællingen i Syrien, at nogle af dem der lider mest, det er de uskyldige, og hvem er mere uskyldig end børn?”

 

Målet med denne bog, udover at bearbejde hans oplevelser, er at folk, igennem nogle af de menneskeskæbner, som han beskriver, kan forstå den syriske konflikt bedre. Nagieb har også en oplevelse af at dette er lykkedes: ”de mennesker jeg har talt med, som har læst den og som ikke vidste noget om den syriske krig eller om den her humanitære katastrofe og alle de her forskellige grupper og mennesker der har forskellige agendaer, der har de sagt at tingene står klart for dem”.

Hans metode til at formidle denne komplekse konflikt er gennem identifikation: ”identifikation spiller en stor rolle for mig. Det er at de kan forstå, at det er mennesker der er i denne her konflikt, de er tredimensionelle, det er ikke bare arketyper og stereotyper og i bogen får man også vendt op og ned på en masse fordomme om mennesker generelt, fordi man har det med at sætte folk i kasser og bokse hele tiden”.

 

I forbindelse med udgivelsen af hans nye bog, har Nagieb været rundt forskellige steder og præsentere den og læse op af den. Første gang han læste op af denne bog var til vores kulturcafé. Nagieb beskriver denne oplevelse således: ”Jeg synes det er en anderledes oplevelse at læse op. Men jeg synes også det er hårdt at læse op, fordi så genoplever man nogle af de ting man har set”.

Det har dog ikke kun været hårdt at præsentere bogen til kulturcaféen. Han beskriver også sin oplevelse som opløftende: ”Det virkede som om folk var positive og de tog godt imod det, så det er jo meget opløftende at folk er glade for ens arbejde og det man gør. Det giver én lidt brændstof så man tænker ’okay, det har måske været det værd, at jeg gør nogle ting som ligesom var svære at gøre’”.

Hvis du er blevet nysgerrig på Nagieb Khaja og har spørgsmål til ham, kan du kontakte ham på hans Facebook side her.

Hans bog, ”Du må ikke græde – for så mister du blod”, kan du købe her.