Bestyrelse og ansatte

På baggrund af en bevilling fra Villumfonden efteråret 2016, har det været muligt for bestyrelsen at ansætte to personer til at varetage driften og professionaliseringen af det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK). 

Medarbejdere:

Buthaina Shaheen

Buthaina er cand. soc. i Globale studier og Kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Buthaina er medstifter af instituttet. Hun startede som frivillig og er i dag daglig leder samt laver forskningsarbejde for instituttet. Hun er født og opvokset i Syrien og har været i Danmark siden 2007.

Bestyrelse:

Jakob Skovgaard-Petersen

Bestyrelsesforperson

Jakob Skovgaard-Petersen, Dr.Phil., underviser i arabiske og islamiske forhold på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet. Jakob Studerede kortvarigt i Damaskus i 1987-88 og er siden kommet løbende i Syrien.

June Dahy

Bestyrelsesemedlem

June Dahy er mag.art. i semitisk filologi og arbejder som studielektor i arabisk sprog på institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Derudover beskæftiger hun sig med litterær oversættelse og har bl.a. været tovholder for Kulturinstituttets litteraturfestival. June holder gerne foredrag om det modern Syrien, Syriens historie, litteratur og kultur.

Sune Haugbølle

Bestyrelsesmedlem

Sune Haugbølle er Mellemøstforsker og sociolog, lektor i globale studier ved Roskilde Universitet. Sune har særligt arbejdet med politisk kultur i Levanten.

Simon Frøsig

Bestyrelsesmedlem

Simon Kristian Frøsig yder rådgivning til erhvervslivet og arbejder med retssager inden for forsikrings- og erstatningsretten med fokus på bestyrelses-, advokat- og revisoransvar. Han er bestyrelsesmedlem i flere danske selskaber og medredaktør for Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling.