Det Syriske Kulturinstitut i Danmark 

Det Syriske Kulturinstitut i Danmark åbnede i foråret 2015 efter seks måneders forberedelse. Det er en forening af mennesker med syrisk baggrund eller med erfaringer fra Syrien, som på forskellige måder bidrager til den store samfundsopgave; at engagere de mange nytilkomne syrere i kulturmødet med Danmark.

Det gør vi ud fra det grundlæggende synspunkt, at et vellykket kulturmøde vil sætte de unge syrere i stand til dels at bidrage til det danske samfund, dels at kunne spille en konstruktiv rolle i genopbygningen af et nyt Syrien.

Vi mener endvidere, at den syriske kultur de bringer med sig kan anvendes i integrationsøjemed; det er ikke et nulsums-spil, hvor man skal aflægge én kultur for at tilegne sig en anden. Tværtimod vil det være befordrende for syrernes engagement, at de mærker en interesse for, hvad de selv kommer med; så vil det omvendt være nemmere for dem at forholde sig til andre sider af deres kultur med kritisk distance – og for åbent at undersøge og tilegne sig den danske kultur.

Navnet det Syriske Kulturinstitut er valgt for at markere, at vi ser det som en pendant til det Danske Institut i Damaskus, med interesse for kulturel og videnskabelig udveksling mellem danskere og syrere.