KulturSalon: Ugarit og ugaritisk 2

Ugarit 2 nikolaj

KulturSalon: Ugarit og ugaritisk 2

Den 25. februar vil vi med udgangspunkt i oplægget om alfabetets historie gå lidt videre med den tankeverden, som karakteriserer det gamle Ugarit. Byen Ugarit lå på et sted med adgang til Middelhavet, hvor den gamle orients kulturer mødtes.

Der blev talt flere forskellige sprog i Ugarit, og der er fundet religiøse tekster fra flere forskellige religiøse traditioner i byen. På grund af byens placering midt mellem de gamle civilisationer i Mesopotamien, Egypten og Anatolien blev byen et mødested for de forskellige tankemønstre, der fandtes i Nærorienten. Da byen også lå ud til Middelhavet og havde forbindelse til de kanaanæiske handelsbyer syd for Ugarit, var der også en forbindelse til landene på den anden side af Middelhavet. Ideer som var tilstede i Ugarit blev derfor kommunikeret videre ud i Middelhavet til de kulturer der fandtes der, og har derfor haft indflydelse på den græske kultur i en tidlig fase.

Der er dog mange problemer, i forhold til at studere denne overlevering. Blandt andet fordi, at der er mange huller i vores viden, og mange af mellemledende i overleveringen af kulturen i Mellemøsten er væk. Dertil kommer, at det kan være svært overhovedet helt at adskille de forskellige traditioner i oldtiden fra hinanden. Der hvor studiet af Ugaritisk har haft størst betydning er i forhold til studiet af Det gamle Testamente. Mange af de religiøse og litterære motiver i Ugaritisk religion har paralleller i Det gamle Testamente. Tekster der læses i danske kirker i dag, har derfor en forbindelse til tekster, der er skrevet i Syrien for mere end tre tusind år siden. Men igen er de flere problemer, der rejser sig i forhold til, hvordan vi forstår denne forbindelse. Vi vil også se på, hvordan studiet af Ugarit og Syriens oldtid, kan have en betydning for det kulturmøde som vi oplever i dag.

Se Facebook event