Bestyrelse og ansatte

ADRESSE

Mellemfolkeligt Samvirke

Fælledvej 12, Global Platform 4. sal

2200 København N

Denmark

Bestyrelse og ansatte

På baggrund af en bevilling fra Villumfonden efteråret 2016, har det været muligt for bestyrelsen at ansætte to personer til at varetage driften og professionaliseringen af det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK).

 

Medarbejdere:

 

Buthaina Shaheen

Buthaina er cand. soc. i Globale studier og Kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Hun startede som frivillig i instituttet og er i dag daglig leder. Derudover er Buthaina medstifter og researcher i instituttet. Hun er født og opvokset i Syrien og har været i Danmark siden 2007.

 

 

 

 

 

Liv i Dali

Liv i Dali er Cand. soc. i Internationale udviklingsstudier og Kultur-og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Hun har tidligere været frivillig i instituttet, men hun er nu ansat som konsulent, hvor hun blandt andet laver forskningsarbejde

 

 

 

 

Assem Sweid

Assem Sweid besidder en diplomuddannelse i Marketing fra Cambridge Leadership Middlle East Associates i Dubai. Han har i De forende Arabiske Emirater arbejdet sammen med syriske emigranter som projektkoordinater over en periode på 6 år. Assem blev ansat i det Syriske Kultur Institut som marketingansvarlig samt eventkoordinator i 2016.

 

 

 

Praktikanter

 

Mille Stenstrup M. Laursen

Praktikant

Mille Stenstrup M. Laursen studerer BA i religionsvidenskab på KU, og er på nuværende tidspunkt på sit 7. semester.

Hun har i 2017 tilbragt 3 uger i Jordan i forbindelse med et højskoleophold. Dette har givet hende en særlig kulturel indsigt, samt stærkere arabisk kundskaber.

 

 

 

 

Uruk Shokr Mahmoud

Praktikant

Uruk Mahmoud er BA Negot. fra SDU. Indskrevet på cand.negot (International Relations Profile), 3. semester.

Hun har tidligere boet i Syrien i 6 år, og har senere tilbragt 8 måneder i Marokko i forbindelse med et studieophold.

 

 

 

 

Adel Najjari

Frivillig i SKDKS Kulturcafé

Adel Najjari besidder en diplomuddannelse i Marketing fra Aleppo Universitet. Han er musiker og har spillet på instrumentet Oud i omkring 10 år. Adel har deltaget i del arrangementer forbundet med flygtninge i Danmark og blev en del af Syriske Kulturinstitut i år 2017.

 

 

 

 

Bestyrelse

 

Jakob Skovgaard-Petersen

Bestyrelsesforperson

Jakob Skovgaard-Petersen, Dr.Phil., underviser i arabiske og islamiske forhold på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet. Jakob Studerede kortvarigt i Damaskus i 1987-88 og er siden kommet løbende i Syrien.

 

 

 

June Dahy

Bestyrelsmedlem

June Dahy er mag.art. i semitisk filologi og arbejder som studielektor i arabisk sprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Derudover beskæftiger hun sig med litterær oversættelse og har bl.a. været tovholder for Kulturinstituttets litteraturfestival. June holder gerne foredrag om det moderne Syrien, Syriens historie, litteratur og kultur.

 

 

Sune Haugbølle

Bestyrelsesmedlem

Sune Haugbølle er Mellemøstforsker og sociolog, lektor i globale studier ved Roskilde Universitet.

Sune har særligt arbejdet med politisk kultur i Levanten.

Simon Frøsig

Bestyrelsesmedlem

Simon Kristian Frøsig yder rådgivning til erhvervslivet og arbejder med retssager inden for forsikrings- og erstatningsretten med fokus på bestyrelses-, advokat- og revisoransvar. Han er bestyrelsesmedlem i flere danske selskaber og medredaktør for Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling.

 

Anders Hastrup

Bestyrelsesmedlem

Anders Hastrup er cand.mag i arabisk fra Københavns Universitet og har en PhD fra samme sted. Ved siden af forskerkarrieren har Anders Hastrup en lang humanitær lederkarriere og er pt udsendt som regional rådgiver for Dansk Flygtningehjælp i Amman, Jordan. I 2010-2012 var Anders Hastrup direktør for Det Danske Institut i Damaskus.

 

 

Zainab Khalil

Bestyrelsesmedlem

Zainab Khalil har en bachelorgrad i Mellemøststudier (arabisk) og er nu i gang med at læse videre på kandidaten på Københavns Universitet. Tidligere har hun arbejdet som frivillig mentor og tolk hos Rudersdal Borgerservice

 

 

TELEFON

+45 52 17 47 35

Mandag til fredag:

09:00 - 14:00