Bestyrelse og ansatte

Bestyrelse og ansatte

På baggrund af en bevilling fra Villumfonden efteråret 2016, har det været muligt for bestyrelsen at ansætte to personer til at varetage driften og professionaliseringen af det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK).

 

Medarbejdere:

 

Buthaina Shaheen

Buthaina er cand. soc. i Globale studier og Kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Hun startede som frivillig i instituttet og er i dag daglig leder. Derudover er Buthaina medstifter og researcher i instituttet. Hun er født og opvokset i Syrien og har været i Danmark siden 2007.

 

 

 

 

 

Liv i Dali

Liv i Dali er Cand. soc. i Internationale udviklingsstudier og Kultur-og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet. Hun har tidligere været frivillig i instituttet, men hun er nu ansat som konsulent, hvor hun blandt andet laver forskningsarbejde

 

 

 

 

Assem Sweid

Assem Sweid besidder en diplomuddannelse i Marketing fra Cambridge Leadership Middlle East Associates i Dubai. Han har i De forende Arabiske Emirater arbejdet sammen med syriske emigranter som projektkoordinater over en periode på 6 år. Assem blev ansat i det Syriske Kultur Institut som marketingansvarlig samt eventkoordinator i 2016.

 

 

 

Praktikanter

 

Magnus Pomykala Hedemann

 

Magnus studerer BA i Mellemøstens Sprog og Samfund (arabisk) på KU, og er pt. på sit. 6. semester.

Han har i 2017 boet og studeret et halvt år i Jordan i forbindelse med sine studier. Magnus er i øvrigt frivilligt engageret i et projekt med palæstinensiske studerende og rejser i den forbindelse til Palæstina

 

 

 

Bestyrelse

 

Jakob Skovgaard-Petersen

Bestyrelsesforperson

Jakob Skovgaard-Petersen, Dr.Phil., underviser i arabiske og islamiske forhold på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet. Jakob Studerede kortvarigt i Damaskus i 1987-88 og er siden kommet løbende i Syrien.

 

 

 

June Dahy

Bestyrelsmedlem

June Dahy er mag.art. i semitisk filologi og arbejder som studielektor i arabisk sprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Derudover beskæftiger hun sig med litterær oversættelse og har bl.a. været tovholder for Kulturinstituttets litteraturfestival. June holder gerne foredrag om det moderne Syrien, Syriens historie, litteratur og kultur.

 

 

 

Sune Haugbølle

Bestyrelsesmedlem

Sune Haugbølle er Mellemøstforsker og sociolog, lektor i globale studier ved Roskilde Universitet.

Sune har særligt arbejdet med politisk kultur i Levanten.

 

 

 

 

 

 

ADRESSE

Mellemfolkeligt Samvirke

Fælledvej 12, Global Platform 4. sal

2200 København N

Denmark

TELEFON

+45 52 17 47 35

Mandag til fredag:

09:00 - 14:00