D.d. 17 juni kl.17.00 for vi besøg af Sofie Bervild Nielsen er nyudklækket kandidat i Visuel Antropologi ved Aarhus Universitet.

Hvordan er livet i det såkaldte nærområde til Syrien? Hvordan kan man som syrisk kvinde søge at komme omkring sin immobilitet og indeklemte situation i Libanon – på trods af mangel på muligheder og uendelige mængder lag af undetrykkende magtstrukturer? Hvilken rolle spiller smartphones for håbet om fremtiden og drømmene om et andet liv?  Og hvad sker der, når de små glimt af håb og håbefulhed forsvinder og forvandles til ond optimisme og en håbløshed?

Sammen med en gruppe syriske og syrisk kurdiske kvinder udførte Sofie Bervild Nielsen henover forår og sommer, 2018, sit feltarbejde i Nabaa – et tæt befolket udkantsområde af Libanons hovedstad, Beirut. I Sofies oplæg ved det Syriske Kulturinstitut i Danmark vil hun både præsentere rammerne for sit feltarbejde og nogle af de analyser og diskussioner, som fremgår i arbejdet med hendes speciale. Samtidig vil Sofie også præsentere sine audiovisuelle metoder fra feltarbejdet, diskutere etik og give indsigt i noget af alt det materiale, som de kvinder, der deltog i hendes feltarbejde, var med til at producere.

Ovenfor ses et eksempel på en af de anvendte audiovisuelle metoder fra feltarbejdet; “mental mapping”. Kortene er tegnet af nogle af kvinderne fra Nabaa, og illustrerer deres forhold til hhv. deres naboområde, deres hjem og deres telefon. Disse kort blev brugt til at skabe en visuel platform, der kunne facilitere en dialog, hvor kvinderne bestemte, hvad der skulle tegnes, skrives og siges til hvilket emne og hvordan.

mere info følger

se Facebook