Det Syriske Kulturinstitut i Danmark er på nuværende tidspunkt en del af forskningsprojektet CULINN. Projekter har til formål at fremme flygtninge og nye borgere i Danmarks forståelse for det danske samfund og grundlæggende samfundsværdier gennem læringsforløb samt andre formidlingsformater. Samtidig forventes CULINN at tilvejebringe nyttig indsigt i flygtninge og nye borgeres erfaringer og udkomme af deres medvirken i projektet.

Projektet løber over 3 år (2017-2019) og består af tre faser; understøttende research, afprøvning af partnerskabsprojekter og til slut test af erfaringer fra fase 1 og 2 på 5 lokalmuseer.

For mere information se CULINN.dk

 

Projektets deltagere:

  • Nationalmuseet
  • Arbejdermuseet
  • CKI
  • SKDK
  • Varde By og Omegns Museum
  • Museum Vestsjælland
  • Museum Bornholm
  • Immigrantmuseet
  • Museum Lolland-Falster